Gömük Dişler

Gömük Dişler

Çene cerrahisinde gömük diş nedir?

Çenelerde yer darlığı veya kemik engeli gibi nedenlerle ağız ortamına süremeyip çene kemiği içerisinde kalan dişlere gömük diş denir. Gömük 20 yaş dişleri çene cerrahisinde en çok görülen vakalar arasında yer almaktadır. Daha az oranda ise gömük kanin dişlere (Köpek dişleri) rastlanmaktadır.

Gömük 20 yaş dişleri

Çenelerde en arka sırada yer alırlar ve çekim endikasyonu varsa şikayet olmasa dahi önlem amacıyla alınmaları önerilir.